PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Jedną z dominujących spółek na polskim rynku jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Jej akcje znajdują się na warszawskiej giełdzie. Przedsiębiorstwo PGE działa w sektorze energetycznym, a zajmuje się przede wszystkim branżą elektroenergetyczną. Główna siedziba spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Mysiej 2. Poprzednia nazwa przedsiębiorstwa brzmiała Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest grupą kilku oddzielnie działających przedsiębiorstw. W strukturze spółki znajdują się dwie znaczące kopalnie, które zajmują się wydobyciem węgla brunatnego. Pierwsza Kopalnia Węgla Brunatnego zlokalizowana jest w Bełchatowie, a druga w Turowie.

 

Na kolejną cześć grupy składają się cztery elektrownie. Największą jest Elektrownia Bełchatów, która korzysta przede wszystkim z zasobów węgla brunatnego Zaliczana jest ona do największych na starym kontynencie. Poza tym działają elektrownie w Turowie i Opolu oraz Elektrownia Dolna Odra.

 

Dalej należy wskazać aż dziesięć elektrociepłowni w różnych punktach w kraju. Do PGE należy Elektrownia Szczecin, Elektrociepłownia Kielce, EC Lublin-Wrotków, EC Rzeszów oraz także Elektrociepłownia Gorzów, Elektrownia Pomorzany i jeszcze trzy elektrociepłownie, będące częścią ZEC Bydgoszcz i Energetyka Boruta.

 

Przedsiębiorstwo prowadzi również 36 elektrownie wodne. Najbardziej znana jest Elektrownia Wodna w Żarnowcu, która pracuje w oparciu o cztery hydrozespoły. Jej turbiny mogą pracować z mocą 716 MW, a pompy 800 MW. Niewiele mniejsza jest Elektrownia Wodna Żar. W tym wypadku również działają cztery hydrozespoły, jednak o mniejszej mocy, odpowiednio 500 MW i 540 MW.

 

W skład grupy PGE Polska Grupa Energetyczna SA wchodzi też jedna farma wiatrowa i osiem Spółek Sprzedaży Detalicznej, które prowadzą działalność na rynku detalicznym oraz w sektorze hurtowym i telekomunikacyjnym. Przedsiębiorstwo zostało utworzono po połączeniu się Wschodniej Grupy Energetycznej, która skupiła sześć byłych Zakładów Energetycznych i dwa łódzkie Zakłady Energetyczne (Łódź i Łódź-Teren). Od 1 września 2010 roku istnieją dwie spółki-córki PGE – rzeszowska PGE Obrót SA oraz lubelska PGE Dystrybucja SA.

 

Spółka PGE jest dostawcą energii elektrycznej do ponad 5 milionów gospodarstw domowych. W ciągu roku produkuje prawie 55 TWh energii elektrycznej. Ten wynik to niemalże 40 procent całej krajowej produkcji. Zmodernizowano grupa PGE działa na tych samych zasadach od 2007 roku. Obecnie w jej szeregach pracuje prawie 50 tysięcy ludzi.

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest sponsorem wielu klubów piłkarskich, min. GKS Bełchatów (piłka nożna), Skra Bełchatów i Atom Trefl Sopot (siatkówka), Turów Zgorzelec (koszykówka). Skrótowa nazwa znalazła się również w oficjalnej nazwie gdańskiego stadionu piłkarskiego, budowanego na Euro 2012 – PGE Arena.

 

Oficjalne dane wskazują, że spółka PGE osiąga w ciągu roku osiąga zysk w graniach 5,5 mln złotych. Natomiast łączny dochód za 2010 roku, w porównaniu z ubiegłym rozliczeniem, wyniósł o ponad pół miliona mniej. Aktualnie jest to niewiele ponad 3,5 mln złotych.

 

Polskie przedsiębiorstwo energetyczne od pewnego czasu stara się również przejąć część zagranicznego kapitału. W tym celu prowadzone są rozmowy w sprawie międzynarodowych fuzji określonych oddziałów. Firma zamierza dzięki temu zwiększyć swój dochód i uniknąć zagrożeń zwianych z kryzysem gospodarczym. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie Grupy Kapitałowe PGE wydobywają łącznie ponad 43 mln ton węgla brunatnego. Ponadto w jednej czwartej do spółki należą udziały w dystrybucji energii elektrycznej na polskim rynku. PGE zajmują dwunaste miejsce w zestawieniu największych producentów energii na terenie Europy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.