GK PGNIG SA

Wydobycie gazu jest dosyć istotnym elementem polskiej gospodarki. Największą spółką w kraju, która prowadzi działania związane z pozyskiwaniem i wydobyciem gazu, jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W skrócie nazwa firmy brzmi PGNiG. Przedsiębiorstwo zajmuje się również pozyskiwaniem ropy naftowej. PGNiG jest międzynarodową spółką zasięg jej pracy dotyczy przede wszystkim Polski, jednak jej działania obejmuję również Libię, Pakistan, Czechy, Danię oraz Niemcy. Dokładnie od 23 września 2005 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma zalicza jest do czterech największych krajowych spółek na Giełdzie w Warszawie.

 

Historia PGNiG rozpoczęła się w 1976 roku. Doszło wówczas do połączenia dwóch spółek – Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego oraz Zjednoczenia Przemysłu Naftowego. Na mocy fuzji powołano nowe przedsiębiorstwo o nazwie Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazowniczego, w skrócie ZGNiG. Kolejnym ważnym wydarzeniem było wejście w życie ustawy ministra górnictwa i energetyki, dzięki której powstało Przedsiębiorstwo Państwowe PGNiG. Nastąpiło to 1 września 1982 roku. PGNiG miało charakter wielozakładowej spółki, która składała się z 61 samodzielnych zakładów.

 

Istotną zmianą w strukturze Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo było jego przekształcenie w Spółkę akcyjną. Od 30 października 1996 roku wszystkie udziały firmy należą do skarbu państwa. Spółka pracowała w oparciu o sześć okręgowych punktów gazowniczych na terenie całego kraju. Siedziby PGNiG mieściły się w Gdańsku, Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zabrzu. Od 2000 roku działają również regionalne oddziały przesyłu (ROP). Są one zależne od centrali w Warszawie. Natomiast trzy lata później, w 2003 roku powołano kolejnych sześć spółek gazownictwa. Powstały one ze spółki-matki PGNiG S.A. i działały przy pracy 23 zakładów. Nowo powstałą spółką jest również Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo-Przesył Sp. z o.o. Aktualnie nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Najważniejszą funkcją tej firmy jest przesyłanie gazu ziemnego na terenie Polski.

 

Działalność Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dotyczy dużej część polskich obywateli. Bowiem sześć Spółek Gazownictwa zajmuje się dostarczaniem gazu do aż 6,5 milionów odbiorców, zarówno do gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. Największymi klientami są elektrociepłownie, huty oraz zakłady azotowe. Roczne wydobycie gazu utrzymuje się na poziomie 4 mld m3. To oznacza spory wzrost w porównaniu z wydobyciem gazu na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wyniosły 3,6 mld m3. Największe wydobycie odnotowuje się w Oddziale w Zielonej Górze. Poza odziałem zielonogórskim, który koordynuje prace dwudziestu siedmiu kopalni, produkcją oraz wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej zajmuje się spółka z Sanoka. Pracuje tam aż czterdzieści siedem kopalni.

 

Obecnie na stanowisko prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zasiada Michał Szubski. Funkcje wiceprezesów pełnią Sławomir Hinc, Radosław Dudziński, Mirosław Szkałuba i Marek Karabuła. PGNiG zatrudnia ponad 30 tysięcy ludzi i można przypuszczać, że ilość pracowników wzrośnie z racji wyjścia z kryzysu. To duża ilość pracowników stawia spółkę w gronie głównych pracodawców w Polsce. Roczne obroty wynoszą prawie 17 mld złotych. Natomiast dochód przedsiębiorstwa to około 916 mln złotych. Takie niebagatelne sumy świadczą o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, który należy do najważniejszych spółek w kraju. Firma jest sponsorem przy wielu wydarzeniach społecznych, rozrywkach i sportowych (m.in. męskiej reprezantacji w piłce ręcznej).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.